Политика за "бисквитките"

Сигурността и правилното и законово използване на личните данни са от изключително значение за компанията „Девин” ЕАД, с ЕИК 040428304, която е част от групата фирми „СПАДЕЛ“ (SPADEL).
Правилата, заложени в тази Политика произтичат пряко от GDPR - Общия регламент относно зашитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО), по нататък наричан „Регламент“ и от Общата политика за защита на личните данни на СПАДЕЛ.

Политиката за „бисквитките” урежда ползването на „бисквитките” на интернет сайта www.vedri.bg (по-нататък „Платформа“) на „Девин” ЕАД и разширенията в социални медии. Бисквитките са файлове с малък текст, които се съхраняват на хард диска на дадено устройство и които съдържат определена информация, а понякога и лични данни.

Ако желаете да получите обща информация за това как обработваме Вашите лични данни, свързани с ползването на Платформата, различни от бисквитките, вижте нашата Политика за поверителност за Платформата http://www.vedri.bg/privacy-policy/.

Като приемате използването на бисквитки и разширения в социалните медии чрез информационния банер, който се появява, когато посещавате Платформата, и като продължите да използвате Платформата, Вие потвърждавате, че сте прочели и приемате тази Политика за бисквитки.


1. ПО ПРИНЦИП
1.1. Вашите лични данни при регистрация в Платформата се обработват от „Девин” ЕАД, с ЕИК 040428304 (по-нататък „Девин” ЕАД, „ние”, „нас”, „наш”). Можете да се свържете с нас по имейл privacy@vedri.bg.
1.2. Всяка препратка в тази Политика за „бисквитките” към определени закони или разпоредби, също така включва и всяко изменение или отмяна на тези закони или разпоредби, включително и всички свързани с тях решения по прилагането им.
1.3. Ние си запазваме правото периодично да изменяме тази Политика за „бисквитките” по наша преценка. Това изменение ще бъде обявено на Платформата. Ако Вие не приемате измененията, трябва да ни информирате като ни изпратите имейл на адрес privacy@vedri.bg. Ако не получим такъв имейл от Вас в срок до три (3) работни дни от обявяването на измененията в Политиката за „бисквитките” на Платформата, ще се счита, че приемате всички изменения.

2. БИСКВИТКИ И РАЗШИРЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ
2.1. С изключение на бисквитките, които са строго необходими за доброто функциониране на Платформата, Вие може да приемете или не използването на други бисквитки чрез информационния банер, който се показва, когато посещавате Платформата. Различните категории бисквитки, използвани по време на Вашето посещение на Платформата, са описани подробно в параграф 2.4. по-долу.
2.2. Можете да избегнете поставянето на бисквитките чрез конфигурирането на Вашия браузър за тази цел. За инструкции за това как да го направите, вижте информацията за Вашия браузър, например:
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Edge : https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Обаче ако не разрешите бисквитките, когато посещавате Платформа, това може да направи така, че определени или всички функции на Платформа да спрат да работят както трябва.
2.3. Когато посетите Платформата, ние поставяме множество бисквитки. Повечето данни, принадлежащи на тези бисквитки, тяхното поставяне и ползване дава възможност да Ви идентифицираме, и ние ги ползваме, за да добием представа как Вие и други посетители използват Платформата чрез събирането на статистически и потребителски данни, което ни позволява да направим по-приятно Вашето посещение на Платформа.
2.4. Известни са ни следните бисквитки, които се използват на Платформата:

Строго необходими бисквитки

Тези бисквитки са необходими за функционирането на сайта и не събират информация, която позволява установяване на личността. Те обичайно не могат да бъдат изключени, но някои браузъри ги блокират или ви уведомяват за тях. Моля имайте предвид, че блокирането им ще засегне функционалността на сайта. Тези бисквитки обичайно се явяват като резултат на действията на потребителя, позволявайки ключови функции като настройка на предпочитанията Ви за поверителност, влизане в даден профил или попълване на форми.

Аналитични

Тези бисквитки ни позволяват да проследяваме броя визити и източниците на трафик и по този начин да подобряваме представянето на нашия сайт. Те ни помагат да научим кои са най-популярните и най-малко популярните сайтове, както и как посетителите се движат по нашия сайт. Цялата информация, събирана от тези бисквитки е акумулирана и поради таи причина анонимна. Блокирането на тези бисквитки се отразява негативно на способността ни да подобряваме продуктите и услугите си
Реклама Тези бисквитки може да са настроени през сайта ни от рекламните ни партньори. Те може да бъдат използвани от съответните партньори, за да създадат профил свързан с вашите интереси и да ви покажат уместни реклами на други сайтове. Те не съхраняват директно лична информация, но идентифицират конкретно вашия браузър и интернет устройство. Ако не позволите тези бисквитки, рекламите, които виждате няма да са толкова релевантни

Социални медии

Тези бисквитки позволяват на посетителите да споделят съдържанието с приятелите си и социалните мрежи. Те може да следят дейности на различни сайтове, за да изградят потребителски профил и да предоставят по-подходящо съдържание на други сайтове, които посещавате.

2.5. Вие по всяко време можете да оттеглите своето съгласие с нашето използване на бисквитките. За да упражните това право е достатъчно да изтриете бисквитките, които са поставени на Вашето устройство. За да направите това, разгледайте съответните инструкции на създателя на Вашия браузър.

3. ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
3.1. Ние обработваме Вашите лични данни, за да извършваме статистически анализи, така че да можем да подобрим нашата Платформа и услуги, или за да разработваме нови продукти и услуги.
3.2. Също така можем да обработваме Вашите лични данни за опазването на нашите законни интереси, ако Вашата регистрация на Платформата или ползването на Платформата може да се счита за (а) нарушение на Политика за поверителност на Платформата или правата за интелектуална собственост или всяко друго право на трета страна, (б) опасност или заплаха за сигурността или неприкосновеността на нашата Платформа или основните ИТ системи на нас или подизпълнители заради вируси, Троянски коне, шпионска програма, вредоносни програми или всяка друга форма на хакерски код, или (в) по някакъв начин злонамерено, непристойно, дискриминиращо, расистко, клеветническо, зложелателно, увреждащо или по някакъв друг начин неправомерно или незаконно.
3.3. Вашите лични данни може да бъдат предоставени на полицията или на съдебните органи като доказателство, или ако има основателни съмнения за незаконен акт или престъпление, извършено от Вас чрез ползването от Ваша страна на част от Платформата.

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
4.1. Обработването на Вашите лични данни за описаните цели по-горе в Член 3 се основава на Вашето съгласие или законово задължение, което ние трябва да спазим.
4.2. В някои случаи обработването на Вашите лични данни може да е необходимо за целите на нашите законови интереси, като:
• Постоянни подобрения на нашата Платформа, продуктите и услугите, за да ви осигурим най-доброто възможно преживяване;
• Предпазване на нашата Платформа и услугите от злоупотреба и неправомерни действия;
• Маркетинг и промотиране на нашите продукти, услуги, брандове и цялостното успешно търговско представяне на нашите продукти и услуги.

5. НА КОГО ИЗПРАЩАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ
5.1. Ние се доверяваме на трети лица, обработващи данните, които Ви предоставят нашата Платформа и обработват вашите лични данни от наше име. На тези трети лица, обработващи данните е разрешено единствено да обработват вашите данни от наше име и по наше изрично писмено нареждане. Ние гарантираме, че всички трети лица, обработващи данните, са подбрани внимателно и са задължени да съблюдават безопасността и неприкосновеността на вашите лични данни.
5.2. Ние не изпращаме Вашите лични данни по начин, който позволява да бъдат идентифицирани, на друга трета страна, освен на посочените в Членове 5.1 без Вашето изрично съгласие за това. Може да изпратим обаче анонимни данни на други организации, които да ги използват за усъвършенстване на продукти и услуги, както и за извършване на конкретен маркетинг, представяне и продажба на тези продукти и услуги.

6. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ
6.1. Като правило „Девин“ ЕАД се стреми да не изпраща данни за участници в Платформата извън територията на Европейския съюз /ЕС/ и Европейската икономическа зона /ЕИО/. Въпреки това в определени случаи може да се окаже необходимо определени данни да бъдат изпратени до лица, обработващи лични данни извън ЕС и ЕИО. В случай, че се наложи подобно изпращане, това ще бъде направено по начин, който осигурява спазване на всички действащи разпоредби за защита на личните данни в ЕС и в страна, която осигурява адекватно ниво на защита на личните данни.

7. ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО
7.1. Ние полагаме максимални усилия, за да обработваме единствено тези лични данни, които са необходими за постигане на посочените по-горе цели в Член 3.
7.2. Вашите лични данни се обработват само дотолкова, доколкото са необходими за постигането на посочените по-горе цели в Член 3 или до момента, в който Вие оттеглите Вашето съгласие за тяхното обработване. Оттеглянето на Вашето съгласие може да означава, че Вие вече може да не използвате изцяло или частично нашата Платформа. Ние ще заличим Вашите лични данни, когато те вече не са необходими за посочените цели по-горе в Член 3, освен ако няма:
• Преимуществен интерес от страна на Девин ЕАД или трета страна от това личните данни да се поддържат достъпни за идентифициране;
• Законово или нормативно задължение, или съдебно или административно разпореждане, което да ни възпрепятства да ги заличим.
7.3. Ние ще предприемем съответните технически и организационни мерки, за да предпазим Вашите лични данни от неоторизиран достъп или кражба, както и от инцидентна загуба, подправяне или унищожение. Достъп от нашия персонал или от наши трети лица, обработващи данните, ще бъде осъществен само на принципа „необходимо е да се знаят” и той ще се подчинява на задълженията за конфиденциалност. Вие декларирате обаче, че безопасността и сигурността са задълженията, които изискват максимални усилия, които никога не могат да се гарантират.

8. ВАШИТЕ ПРАВА
8.1. Вие имате правото да поискате достъп до всички лични данни, които са свързани с Вас, които ние обработваме. Ние си запазваме правото да начисляваме административна такса за множество следващи молби за достъп, които се подават с ясната цел да ни се причини неудобство или вреда. Всяко искане трябва да посочва за коя обработваща дейност желаете да упражните Вашето право на достъп и за кои категории данни желаете да получите достъп.
8.2. Вие имате правото да попитате дали всички лични данни, които са свързани с вас, които са неточни, се коригират безплатно. Ако подадете молба за коригиране, Вашата молба трябва да бъде придружена от доказателство за неточния характер на данните, за които искате коригиране.
8.3. Вие имате правото да оттеглите съгласието, което сте дали преди това за обработването на Вашите лични данни.
8.4. Вие имате правото да поискате личните данни, свързани с Вас, да бъдете заличени, ако тези данни вече не се изискват в контекста на целите, посочени по-горе в Член 3, или ако оттеглите Вашето съгласие за обработване на данните. Ние обаче ще направим оценка на молбата за заличаване спрямо:
• Преимуществените интереси на Девин ЕАД или на друга трета страна;
• Законните или нормативни задължения, или административните или съдебните разпореждания, които може да са в противоречие с подобно заличаване.
Вместо заличаване вие също така можете да поискате ние да ограничим обработването на Вашите лични данни, ако (а) оспорвате точността на данните, (б) обработването е незаконно, или (в) данните вече не са необходими за посочените цели по-горе в Член 3.
8.5. Вие имате правото да възразите срещу обработването на личните данни, ако можете да докажете, че съществуват сериозни и основателни причини за подобно възражение. Ако възнамеряваното обработване се окачествява като директен маркетинг, Вие имате правото да възразите срещу подобно обработване безплатно и без основание.
8.6. Вие имате правото да получите от нас в структуриран, обичайно използван и четлив формат всички лични данни, които сте ни предоставили.
8.7. Ако желаете да подадете молба за упражняване на едно или повече от посочените по-горе права, можете да изпратите имейл на адрес [privacy@vedri.bg]. Имейлът с молба за упражняване на право няма да се тълкува като съгласие с обработването на Вашите лични данни извън това, което се изисква за обработването на Вашата молба. В тази молба трябва ясно да се посочва кое право желаете да упражнявате и причините за това, ако това се изисква. Също така трябва да има поставена дата и подпис и да бъде придружен с дигитално сканирано копие на Вашата валидна лична карта, която удостоверява Вашата самоличност. Ако използвате контактната форма на Платформата, ние може да поискаме от Вас подписано потвърждение и доказателство за самоличност.

Ще Ви уведомим незабавно за получаването на тази молба. Ако молбата се окаже валидна, ние ще й обърнем внимание в най-краткия възможен срок и най-късно в срок от тридесет (30) дни от получаване на молбата.

Ако имате рекламация относно обработването от наша страна на Вашите лични данни, не се притеснявайте да се свържете с нас на имейл на адрес privacy@vedri.bg. Ако не останете удовлетворени от нашия отговор, имате правото да подадете оплакване до Комисията за защита на личните данни.


14.02.2022г.